Formering hos Fuchsia

Hvad er stiklingeformering?

Stiklingeformering vil sige, at man tager noget fra planten og planter det i ny jord. Hos planter, der har blade som vokser direkte på stilken, vil man tage stiklinger direkte fra bladet. Herefter sætter man det i ny jord, og stiklingerne vil begynde at slå rødder, ligesom planten gjorde det oprindeligt. En fejl, som mange amatører begår, er at bruge for store stiklinger. Man bør i stedet bruge små stiklinger, da disse har lettere ved at slå rod. En anden fejl er, at man giver planten for meget vand. Hvis planten er våd, vil den have sværere ved at slå rødder. Har man taget en for stor stikling, kan man dog få den til at slå rødder ved at putte den i et glas vand. Denne metode tager dog længere tid.

Hvorfor er stiklingeformering populært?

En af de væsentlige grunde til at stiklingeformering er populært er, at man ved denne metode er sikker på, at den nye plante kommer til at arve moderplantens udseende. Man overfører så at sige de genetiske egenskaber, som moderplanten besidder, til den nye plante. Disse egenskaber er både duft, smag, sygdomsresistens såvel som farve.

Hvordan opnås det bedste resultat?

I princippet kan formeringen finde sted i løbet af hele året. Undersøgelser har dog vist, at man opnår det bedste resultat ved forårsstiklinger. Man tager først en stikling med 1-3 bladpar. Dernæst sættes disse stiklinger i en gødningsfattig og fugtig jord, hvorefter man overdækker planten med noget gennemsigtig. Det er i denne forbindelse vigtigt at nævne, at det gennemsigtige materiale ikke må røre bladene. Når stiklingen er plantet, sættes den et lyst og lunt sted, men ikke direkte i solen.

Efter ca. en uge vil man løfte overdækningen en smule, og efterhånden vil man kunne fjerne den helt. I takt med at planten slår flere rødder, vil man omplante den til en større potte. Det er vigtigt, at man går langsomt og stille til værks, da planten skal have tid til at tilpasse sig det nye miljø.